@Sorur.Florist

روز مادر

روز مادر در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ایرانیان این روز را گرامی می دارند . هرچند با دادن هدیه و گل نمیتوان زحمات این بزرگواران را جبران کرد ، اما میتوان با ارائه هدیه ای هرچند کوچک عرض ادب و ارادت خود را نثار این عزیزان نمود و گوشه ای کوچک از دریای بی کران محبت این عزیزان را ارج نهاد . سبدگل و باکس گل با گلهای رنگارنگ و بهاری می تواند گزینه ای درخور باشد برای عرض تبریک و میتوانید بنابه بودجه خود محصول را سفارش دهید. اگر امکان تبریک حضوری برایتان میسر نمی باشد می توانید با سفارش آنلاین سبدگل ، باکس گل، دسته گل و یا هرنوع گل دیگری در گلفروشی سرور به شماره 09125116680 عزیزان خود را شگفت زده نمایید.