سبد گل

هدیه دادن گل تنها گزینه ای است که می تواند احساسات ما را در مناسبتهای مختلف نشان دهد. بیان احساساتی که در شرایط حساس ابراز آن بسیار دشوار است

گاه این مناسبتها تبریک باشد و یا تسلیت. حال اگر این گلها با ترکیب با گلهای دیگر دیزاین شده باشند بر زیبایی آن می افزاید. می توان گل را به صورت سبدگل، دسته گل ، باکس گل و یا جام گل هدیه داد.

سبدگل یکی از گزینه هایی است که می تواند در مناسبتهای مختلف باعث نشاط مجالس ما شود.

بدین منظور می توانید با همکاران ما در گلفروشی سرور به شماره 09125116680 تماس گرفته و از مشاوره همکاران ما استفاده نمایید و یا با مراجعه به سایت sefareshgol.com محصول مورد نظر خود را نهایی نمایید.