@Sorur.Florist

سبد گل ترحیم ختم تسلیت

در مواقعی که یکی از اقوام و یا دوستان دچار غم از دست دادن عزیز هستند احتیاج به ابراز همدردی اطرافیان دارند تا کمی از این غم کاسته شود. و برخی مواقع پیش می آید که بیان واقعی احساسات بسیار دشوار خواهد بود. در این هنگام می توان با هدیه دادن گل به صورت سبدگل، دسته گل ، جام گل، تاج گل و... این احساسات را ابراز نمود و برای این منظور میتوان بیشتر از گلهای با رنگهای سفید استفاده نمود .

سبدگل ترحیم گزینه مناسبی برای هدیه دادن است چه حضوری و چه غیر حضوری.

اگر امکان تسلیت حضوری برایتان میسر نمی باشد می توانید با سفارش آنلاین این محصول در هرکجای شهر تهران در غم از دست دادن عزیزان شریک باشید.

شما می توانید با تماس با شماره 0912511680 و یا با مراجعه به سایت sefareshgol.com محصول خود را نهایی نمایید.