@Sorur.Florist

تاج گل برای ترحیم

تاج گل برای ترحیم : یک رسم و سنت متفاوت ترحیم و مراسم خداحافظی با عزیزانی که از دست رفته اند، از دیرباز در تمامی فرهنگ ها و مذاهب وجود داشته است. این مراسم ها به طور معمول شامل تشییع جنازه و دعا و زیارت قبر هستند. اما در برخی از فرهنگ ها، رسم و سنت های خاص دیگری برای ترحیم وجود دارد که در این میان، تاج گل یکی از جالب ترین آن هاست. تاج گل در واقع یک تزئینی است که از گل ها ساخته می شود و بر روی قبر عزیزان فوت کرده قرار می گیرد. این تاج ها از گل های طبیعی یا مصنوعی به وسیله دست اندرکاران حرفه ای ساخته می شوند و به شکل ها و اندازه های مختلفی طراحی می شوند. تاج گل به عنوان یک نمادی از احترام و محبت به فقدان گذشتگان، در برخی فرهنگ ها بسیار ارزشمند و مهم است. استفاده از تاج گل برای ترحیم در برخی فرهنگ ها به قرن ها قبل برمی گردد. در ایران، این رسم و سنت در برخی مناطق مانند خراسان و مازندران رواج دارد. این تاج ها با استفاده از گل های محلی و خاص هر منطقه ساخته می شوند و به صورت دستی و با دقت بسیار بالا ساخته می شوند. همچنین، تاج گل برای ترحیم معمولاً به رنگ های سفید و سبز تزئین می شود که به عنوان نمادی از پاکی و امید استفاده می شود. تاج گل برای ترحیم در برخی فرهنگ ها نه تنها به عنوان یک تزئین بر روی قبر استفاده می شود، بلکه به عنوان یک نماد از مراسم ترحیم نیز محسوب می شود. این تاج ها ممکن است به صورتی که در یک ساعت مشخصی روی قبر قرار می گیرند، ساخته شده و پس از گذشت آن مدت، جمع آوری و دور ریخته شوند. این عمل نشان از این دارد که زمان ترحیم به اتمام رسیده است و عزیزان فوت کرده به سلامت در آغوش خاک بازگشته اند. تاج گل برای ترحیم یک رسم و سنت منحصر به فرد است که در برخی فرهنگ ها به عنوان بخشی از رسم و سنت ترحیم باقی می ماند. این تاج ها نه تنها به عنوان یک تزئین بر روی قبر استفاده می شوند، بلکه به عنوان یک نماد از مراسم ترحیم و احترام به فقدان گذشتگان نیز محسوب می شوند.