@Sorur.Florist

تاج گل ترحیم اصفهان

تاج گل، یکی از آداب و رسوم معروف در تشییع جنازه در اصفهان است. این آیین خاص که به عنوان تاج گل ترحیم اصفهان نیز شناخته می شود، توسط مردم این شهر به منظور ابراز احترام و عشق و ارادت به مرحومین انجام می شود. در این آیین، تاجی از گل های تازه و عطر دار تهیه می شود و بر روی تابوت قرار می گیرد. تاج گل ترحیم اصفهان به عنوان یکی از آداب متفاوت و فرهنگی در این شهر به شمار می رود. این آیین به عنوان نمادی از عشق و احترام به مرحومین و همچنین همبستگی و اتحاد مردم اصفهان در لحظات سخت تشییع جنازه صورت می گیرد. در این آیین، مردم با تهیه تاجی از گل های تازه و عطر دار، به مراسم تشییع جنازه می روند و تاج گل را بر روی تابوت قرار می دهند. کلیدواژه ها: تاج گل، ترحیم، اصفهان، آداب و رسوم، عشق و ارادت، تابوت، مراسم تشییع جنازه.