@Sorur.Florist

تاج گل ترحیم شیراز

تاج گل، یک آئین ترحیمی در شیراز تاج گل یکی از آئین های ترحیمی سنتی و زیبای شیراز است. این آئین که به صورت سوگواری و پرشور در شهر شیراز برگزار می شود، مرتبط با ترحیم و خداحافظی از فوت شدگان است. در این مراسم، مردم شیراز با حضور در مقابل خانه فوت شدگان، غم و اندوه خود را بیان می کنند و از آنها خداحافظی می کنند. تاج گل معمولاً در زمانی برگزار می شود که جنازه ی فوت شده در مراسم تشییع به قبرستان رسیده باشد. در این آئین، افراد حاضر به صورت گروهی در کنار قبر فوت شدگان جمع می شوند و همراه با خواندن سروده های سنتی و گریه و ناله، به ترحیم فوت شدگان می پردازند. در این مراسم، کلید واژه " تاج گل ترحیم شیراز " به عنوان یک نماد از مردم شیراز بهره می برد. تاج گل ترحیم شیراز به عنوان یک آئین محبوب در این شهر شناخته می شود و مردم شیراز برای حضور در این مراسم از سراسر شهر به جمع آمده و در اعیاد و روزهای مخصوصی این مراسم را برگزار می کنند. این آئین، نشان از ارتباط نزدیک و معنوی مردم شیراز با مرگ و ترحیم دارد و نشان از عشق و احترام این مردم به فوت شدگان است. از جمله سنت هایی که در طول تاج گل ترحیم شیراز رواج دارد، خواندن سروده هایی با مضمون ترحیم و نوحه خوانی است. این سروده ها به صدای بلند اجرا می شوند و مردم در کنار قبر فوت شدگان در غم و اندوه واقعی شرکت می کنند. در ادامه این مراسم، مردم به صورت گروهی تاج گل هایی را که برای ترحیم آماده کرده اند، روی قبر فوت شدگان قرار می دهند و از او روحانیت و آرامش می خواهند. تاج گل ترحیم شیراز ، یکی از آئین های سنتی و زیبای این شهر به شمار می رود. این مراسم که با حضور مردم شیراز در قبرستان های شهر برگزار می شود، علاوه بر نشان دادن احترام و عشق به فوت شدگان، به عنوان یک نماد از وفاداری و ارتباط نزدیک مردم شیراز با مرگ و ترحیم شناخته می شود.